Tancerka Marion Marieté

P-4499

11×17 cm

Salon fotograficzny
H. Prośniewski
ul. Chłodna 17

Uwaga: nie wiem, czy Henryk Prośniewski przeżył wojnę i jaki jest status praw autorskich majątkowych tego zdjęcia. Wszystkich proszę o nieużywanie go w jakichkolwiek projektach, a osoby, które znają datę zgonu autora i/lub dane jego spadkobierców, proszę o kontakt.