Teichwiese (łączka nad stawem)

P-4878

Zdjęcie w formacie zbliżonym do gabinetowego na kartonie 12,5×16,5 cm

1898