Teofil Lenartowicz, poeta

P-10014
Miejsce:Florencja Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Teofil Lenartowicz (1822-1893), poeta, konspirator, po zaangażowaniu w Wiosnę Ludów na emigracji. Zdjęcie wykonane zapewne we Florencji, gdzie osiadł w 1860, ale reprodukowane w kraju.