Michał Minkiewicz (1858-1943, naczelny lekarz w Wilnie, zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

Trzy pary (w tym Michał Minkiewicz?)

P-2129

23×16,5 cm

Zapewne pierwszy mężczyzna od lewej to Michał Minkiewicz,