Tymczasowe groby przed Zachętą.

P-1372

Pomnik POWiaka przed Zachetą, w głębi uszkodzona kamienica Lesslów.