Kochanym Rodzicom
Chrzestnym
na pamiątkę:
Kazimierzowi i Zofij
„Garstkom”
Tadeusz Kazimierz
Targ.
4 Wrzesień 1927 roku

Ułan
ks. Józefa
Poniatowskiego

Na awersie:
Przybyli ułani do Zosieńki
Stukają, pukają w okienko
puść Zosieńko