Ulica Graniczna

P-1393

Na lewo zaczyna się Grzybowska, dalej ruiny Granicznej 5 i 7, ocalała graniczna 9 i kamienica Endelmana pod nr 11. Widok w kierunku pl. Żelaznej Bramy.