"Kurier Częstochowski" z 16 IX 1941
"Kurier Częstochowski" z 25 VII 1944

Ulotka cyrku Józeffiego

PD-10465
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

10×16 cm

Cyrk Józeffiego nie pojawia się zanadto w kwerendach i wydaje się, że powstał w okupacyjnej Polsce, żeby dostarczać tanich rozrywek dla gawiedzi. Robił „tournee po Generalnym Gubernatorstwie”