Uszkodzona ekspozycja w Muzeum Wojska

P-1349

Zdjęcie wykonano w Sali Chorągwianej MWP – obraz to XVII-wieczne przedstawienie bitwy pod Białą Górą, nr inw. 29717, obecnie w stratach wojennych (skradziony lub zniszczony).