W kartuszu (zdjęcie pogrzebowe?)

P-2109

Zdjęcia tego typu często były rozdawane na pogrzebie jako upamiętnienie zmarłego.