Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Stempel nie pozwala odczytać nazwy miejscowości – […]enfe[…] – ale jest to gdzieś w okręgu berlińskim (Kr[eis] Berlin).