Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 49
"Kurjer Informacyjny i Telegraficzny " 1 III 1923
"Express Kaliski" 28 VII 1925
"Kurjer Poranny" 23 VII 1925

Nr 56 – Stefan Czarnecki, król fałszerzy i przemytników

P-5061
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×6,5 cm

Być może identyczny z „królem fałszerzy i przemytników”, który zajmował się ze swoją szajką przerzutem ludzi z ZSRR do Polski. W 1925 zatrzymany za fałszowanie akcji Banku Polskiego.