W prążki I

P-2083

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: lata 60. XIX wieku.