W sukienczynie

P-11802
Miejsce:
Tematyka:Portret

Mimo pozorów to zapewne chłopiec (tak wówczas ubierano obie płcie).