Miejsce:Sosnowo
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe Pejzaż

Sosnowo 1922 r.

Julia z Modzelewskich Karpińska z córkami – od lewej -Irką, Jasią i Genią oraz synem Zygmuntem (z przodu) oraz trzema chłopcami (z tyłu zapewne Janusz Piszczatowski (P-1124), na prawo od Zygmunta ten, co na P-1127 (?).