Waleria Gnatowska

P-4207

Waleria Gnatowska (1883-1974), warszawska tancerka. W 1899 ukończyła warszawską szkołę baletową i została zaangażowana do zespołu baletu Teatrów Rządowych, od 1901 była koryfejką, od 1905 drugą solistką. W 1910 debiutowała bez powodzenia jako aktorka („Żołnierz królowej Madagaskaru”) na scenie Teatru Nowego. W 1911 została zaanga­żowana do Ballets Russes Diagilewa. W 1912-22 była ponownie solistką baletu w Warszawie i wy­stępowała zarówno na scenie Teatru Wielkiego, jak i w wielu operetkach w Teatru Nowości. Należała wtedy do najbardziej cenionych tancerek, miała tytuł pri­mabaleriny. Występowała także w warszawskich. Po ślubie z Bronisławem Suzinem (późniejszym stryjem Jana Suzina, znanego prezentera) w 1922 wycofała się ze sceny.