Źródło: eBay
Źródło: eBay

Ważniejsze stroje bretońskie

P-669
Miejsce:Bretania
Twórca:
Tematyka:Grupowe Portret
Zbiór:

Zdjęcie 11×16 na kartonie 16×24.5

Panneaux złożone z trzydziestu zdjęć w formacie Carte de Visite, przedstawiające ważniejsze bretońskie stroje regionalne (wyłącznie męskie).

Takie łączone reprodukcje były popularne we Francji w latach 80 XIX wieku, o czym świadczą dwa inne przykłady.