Widok z PASTy po bombardowaniach w 1939

P-1347

Na horyzoncie widać wieżę kościoła św. Augustyna, niżej wschodnią Halę Mirowską (zachodnia z lewej, bliżej krawędzi zdjęcia) – długi jasny budynek pod nią to Bazar Janasza. Z lewej strony w środkowym planie widać nietknięty narożnik – to kamienica na rogu Grzybowskiej i Rynkowej. Skrawek zieleni po prawej to zapewne początek Ogrodu Saskiego. Poniżej lewa strona fasady monumentalnej kamienicy Granzowa (bez mansardowego dachu i narożnej wieżyczki, widać charakterystyczne posągi po obu stronach okna na przedostatniej kondygnacji).