Widoki Kijowa IX – Pomnik Prawa Magdeburskiego

P-8257

18×21,5 cm

Wzniesiony na skarpie Dniepru nad Padołem w 1802 roku i poświęcony Prawu Magdeburskiemu, na mocy którego Aleksander Jagiellończyk nadał prawa miejskie grodowi kijowskiemu (1494 rok). Stanął na miejscu, gdzie wg legendy kniaź Włodzimierz ochrzcił swoich dwunastu synów – stąd znany również jako „Niższy pomnik św. Włodzimierza”.

Z albumu światłodruków z widokami Kijowa, wydanych nakładem Stiepana Wasyliewicza Kulżenki, słynnego wydawcy działającego w tym mieście na przełomie XIX i XX w.