Wielka księżna Aleksandra z Saksonii-Altenburga

P-8558

Aleksandra Fryderyka Henrietta z Saksonii-Altenburga (1830-1911), zwana „Sanny”, wielka księżna rosyjska, żona wielkiego księcia Konstantego Nikołajewicza. Portret Winterhaltera wisiał w Pałacu Marmurowym w Petersburgu, następnie sprzedany przez bolszewików w latach 30., trafił w końcu do królewskich zbiorów w Anglii.