Wielowieyscy z Bogusławskimi

P-2744
Miejsce:Kuźnica
Twórca:
Tematyka:Grupowe

podczas naszego pobytu na Helu
pp. Bogusławscy i nasze dzieci.