Wilhelm II z arcyksięciem Wilhelmem w Siegesallee

PD-9719
Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Fotomontaż pokazuje Wilhelma II spacerującego z synem po Siegesallee, berlińskiej alei militarnej chwały Niemiec, stworzonej w latach 1895-1901. Po prawej widać posąg Albrechta Niedźwiedzia, który stworzył Marchię Brandenburską ok. 1157 roku. Resztki posągów zostały zdemontowane w 1947 roku i przeznaczone do wywózki na gruzowisko Teufelsberg, ale, ocalone, zostały zakopane na terenie zamku Bellevue i odkopane w 1979. Dziś przechowywane są w cytadeli Spandau.