13×18 cm

He[..]phon Roman
Valentine Matura
[…] Katz
Hermann Mauta
Glier (?) Roman
Grete Matura