Władysław Zembrzuski jako student

P-1007
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Władysław Zembrzuski (1845-1911), powinowaty Karpińskich (zapewne przez Kurzątkowskich – był synem Anny z Kurzątkowskich, a teściowa siostry Jana Feliksa Karpińskiego to Aleksandra z Kurzątkowskich Kochanowska ), sędzia gminny w Urzędowie, właściciel dóbr moniackich.

Na odwrocie: Władysław Zębrzuski (sic!) kuzyn Karpińskich, mieszka w Lubelskiem.
W ówczesnym mundurze studenta uniwersytetu.