Wnętrze bazyliki św. Pawła za Murami

P-7946
Miejsce:Rzym
Twórca:

11×16,5 cm

Gmach odbudowano po tragicznym pożarze w roku 1823. Antyczne mozaiki widoczne w głębi są w większości rekonstrukcją.