Wnętrze kościoła Mariackiego

P-4182

Zdjęcie sprzed wykonania regotycyzacji przez Stryjeńskiego, w tym polichromii malowanych przez zespół Matejki (1887-1891). Datowane niekiedy na rok 1889.