Sień Ministerstwa Skarbu (pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu)

P-1386