Woda podchodzi pod Instytut Francuski

PD-9502

Po prawej widać gmach Instytutu Francuskiego przy Quai de Conti, po lewej ciąg istniejących po dziś dzień domów – były zresztą skazane na wyburzenie w latach 60. XIX wieku, w ramach przedłużenia Rue de Rennes aż do Sekwany – doszła aż do Rue de l’Abbaye, ale dalsze jej poprowadzenie uniemożliwił najpierw upadek barona Hausmanna, potem Napoleona III, w roku 1902 (kiedy powrócono do pomysłu) protesty Instytutu Francuskiego – koncepcję tę zarzucono dopiero na początku lat 60. XX wieku, zatem po stu latach.

Bracia Havard, których sklep widać, produkowali appareils de garde-robe, czyli klozety.