Miejsce:Paryż
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Widok od placu Maubert w ulicę Frederic Sauton, aż po widoczną na drugim brzegu Notre Dame.

Wydawca „Etoile” (‚gwiazda’ – vide gwiazdka na awersie), fotograf nieznany.