Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Kostkowo lato 1925 r.
Wuj Stefan, Irka Jasia i Genia
Zapewne przed leśniczówką, gdzie urzędował Stefan Modzelewski. On siedzi w centrum, wokół niego od lewej: Irka, Genia, Jasia Karpińskie i ich kuzynka Irena Karpińska z Zabuża.