Wydział teologiczny Uniwersytetu (?) w Dorpacie (Tartu)

P-6597

Zdjęcie 32,5×48 na kartonie 37,5×54 cm.

Po lewej widać budynek Uniwersytetu w Dorpacie, po prawej – dawną (pozostającą do dziś w stanie częściowej ruiny) katedrę, budynku na środku nie zidentyfikowałem.

W roku 1896 na uniwersytetach w Warszawie, Dorpacie i Tomsku pozwolono nauczać teologii – zapewne fotografia upamiętnia dziesięciolecie tego wydarzenia.