Wykuwanie kopii posągu św. Pawła na fasadę kościoła Świętego Krzyża w Warszawie

P-7089
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Portret

18×23,5 cm

Po lewej stronie model gipsowy, po prawej – wykuwana z wapienia rzeźba.

Fasadę odbudowano w roku 1953. Zrekonstruowano wówczas figury Jana Plerscha z 1756 roku, zniszczone wraz z kościołem podczas powstania warszawskiego. Na zdjęciu zapewne autor rzeźby św. Piotra, Adam Roman (1916-2013), późniejszy prof. ASP, twórca Katedry Konserwacji i Rzeźby Kamiennej, autor m.in. „Sztafety” pod Stadionem Narodowym. Św. Pawła wykonała Zofia Woźna.

Dziękuję dr. Marcinowi Zglińskiemu za zidentyfikowanie rzeźby, panu Antoniemu Ciężkowskiemu za zidentyfikowanie rzeźbiarza, a pani Ewie Małkowskiej-Bieniek – za zidentyfikowanie rzeźbiarki.