Wypalone wnętrze Teatru Wielkiego

-

Z przodu scena, w głębi widownia.