Wypalone wnętrze Teatru Wielkiego

P-1383

Z przodu scena, w głębi widownia.