Wysoka woda na Rue du Fer à Moulin

PD-9503

Obecnie trudno zlokalizować budynki na zdjęciu (ale wiele z nich zostało zastąpionych nową zabudową).