XV dzielnica pod wodą – kładki na Avenue Felix Faure

PD-11898

O fotografie Richer niestety nie wiem nic.