XV dzielnica pod wodą – transport chleba Rue de la Convention

PD-11897

O fotografie Richer niestety nie wiem nic.

Chleb był wieziony do szpitala Boucicaut w Javel, ufundowanego przez wdowę po właścicielu domu handlowego Au Bon Marche, Marguerite Boucicaut.