Y.W.C.A., obóz wojskowy w Reims

P-361
Czas:
Miejsce:Reims
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Grupowe Sport

„On front of Y.W.C.A. after a volleyball game.

Prawdopodobnie 1917.