Fotografia Minkiewicza ze zbiorów rodziny Blochów.

Młody Józef Minkiewicz

P-2130

Na dole nieczytelna sygnatura: Fotografia W[…]ckiego.

Mężczyzna wygląda zupełnie jak młody Józef Minkiewicz – wygląda na to, że zdjęcie powstało jeszcze w Polsce przed zesłaniem, podczas powstania.