Młody Józef Minkiewicz (?)

P-2130

Na dole nieczytelna sygnatura: Fotografia W[…]ckiego.

Mężczyzna wygląda zupełnie jak młody Józef Minkiewicz – ale nie wydaje się, żeby to zdjęcie powstało jeszcze w Polsce przed zesłaniem, w latach 60. XIX wieku. Równocześnie na produkcję zakładów irkuckich nie wygląda, a poza tym tam Minkiewicz był już starszy.