Z oprawą ferrotypu w dłoniach

F-3323

Zdjęcie 4×3,5 cm w oprawie papierowej CdV.