Miejsce:Norymberga
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Norymberga, d[nia] 9. 6. 1907.