Z wachlarzem

P-2171

Dla Maryi Dulskiej 
Od Zosi Jacob.
1885