Z warkoczem i bluszczem – aktorka?

P-4226

Jedno ze zdjęć, które w zbiorze były umieszczone osobno – zawierały portrety znanych osób, z których część tylko udało mi się zidentyfikować.