Karta PD-9490 podaje jako lokalizację bardzo podobnego zdjęcia Rue Saint-Charles. Ulice się krzyżują, więc może to okolice tego właśnie skrzyżowania, ale też bardzo się zmieniły, trudno zatem znaleźć potwierdzenie.