Uliczka w Auteuil, ówczas zabudowana niskimi domkami, dziś zmieniona nie do poznania, pełna wysokich bloków.