Zalany Hotel Bellevue przy Rue Pasquier

PD-9526

Hotel Bellevue przy Rue Pasquier 46 nadal istnieje i nawet ma napisy na tych samych balustradach (acz nieco inne).