Zameczek Prezydenta RP w Wiśle – salon

P-2224

UWAGA: Autor zmarł w roku 1964, prawa do zdjęcia nie są wolne. Poszukuję spadkobierców Tadeusza Kubisza, żeby uzyskać ich zgodę na pokazywanie jego fotografii na AWERS/REWERS.