Właściwie scena rozgrywa się nieco dalej, przy Quai de Tournelle – przerwa widoczna w pierzei to Rue des Bernardins na przedłużeniu Mostu Arcybiskupiego.