Zapadnięcie się Cour de Havre

PD-9410

W głębi po lewej widać gmach dworca Saint Lazare.