Zbieranie zabitych koni w czasie I wojny

P-8843
Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret