Zbiór: Puttkamerowie

Dziesięć plansz ze znacznie większego, rozproszonego zbioru pomorskiego rodu szlacheckiego (później arystokratycznego) von Puttkamerów, wywodzących się ze zgermanizowanych Święców (podkomorzych).

Plansze mogły towarzyszyć jakiejś publikacji (genealogia? historia rodu) i zostały ozdobione drukowaną złotą farbą grafiką, przedstawiającą u góry herb rodu a u dołu – dwa trzymacze (rybogryfy z herbu), dzierzące kartusz z danymi portretowanego. Po bokach widać sygnatury (grafików?): L. BURGER GEL. i O. BELOW X A.

Poszczególne plansze pojawiają się na rynku antykwarycznym i stąd wiem, że obejmowały również reprodukcje wcześniejszych portretów z XVIII wieku; trudno też ocenić, jak obszerny był cały zbiór. Sądząc po tym, że część z portretowanych zmarła w drugiej poł. lat 80. XIX wieku, a inni zdążyli objąć inne, pocześniejsze funkcje, należałoby datować całość na początek lat 80. (po 1879 roku, kiedy Maksymilian został podsekretarzem w Alzacji-Lotaryngii, a przed 1886, kiedy zmarł Albert).